:: شعر مقاومت اسلامی ::

اشعار دفاع مقدس | اشعار مدافعان حرم | اشعار مقاومت | اشعار انقلاب اسلامی

اشعار دفاع مقدس | اشعار مدافعان حرم | اشعار مقاومت | اشعار انقلاب اسلامی

:: شعر مقاومت اسلامی ::

۱ مطلب با موضوع «شعر :: پایداری» ثبت شده است

ما از هجوم حادثه پروا نمی کنیم

دل را برای کینه مهیّا نمی کنیم