:: شعر مقاومت اسلامی ::

اشعار دفاع مقدس | اشعار مدافعان حرم | اشعار مقاومت | اشعار انقلاب اسلامی

اشعار دفاع مقدس | اشعار مدافعان حرم | اشعار مقاومت | اشعار انقلاب اسلامی

:: شعر مقاومت اسلامی ::

۱ مطلب با موضوع «شعر :: یمن» ثبت شده است

لب اگر باز کنم سرّ مگو می ریزد

می روم گریه کنم چشم فرو می ریزد