:: شعر مقاومت اسلامی ::

اشعار دفاع مقدس | اشعار مدافعان حرم | اشعار مقاومت | اشعار انقلاب اسلامی

اشعار دفاع مقدس | اشعار مدافعان حرم | اشعار مقاومت | اشعار انقلاب اسلامی

:: شعر مقاومت اسلامی ::

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

تفنگ کیست که این گونه بر زمین مانده است

سمند شادی دل ها بدون زین مانده است